Slides Roeland Ordelman (Beeld & Geluid) @ CMC Media & Data

Slides van: Roeland Ordelman (Beeld & Geluid)
Event: Cross Media Café 'Media & Data'
Datum: 21 april 2015

 

Event: